ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவின் பேருரைகள்

420.00

“கடந்த55ஆண்டுகளாக பிடல்5000உரைகளுக்கு மேல் ஆற்றியிருக்கிறார்.இந்நூலில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட28காப்பிய உரைகளில் புரட்சியின் முக்கியமான கணங்களில் ஆற்றிய பேருரைகளும் அடங்கும்.கார்ஸியா மார்வெஸ் கூறுவதுபோல் “எளிய வழிமுறைகள்,தணியாத கற்பனை,ஜாக்கிரதையாக தேர்வு செய்யப்பட்ட வார்த்தைகள்,எளிமையான ஒழுக்கம்,அசாதாரண சிந்தனைகளை கொண்டவை அவரது உரைகள்.””

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கி.ரமேஷ்

“கடந்த55ஆண்டுகளாக பிடல்5000உரைகளுக்கு மேல் ஆற்றியிருக்கிறார்.இந்நூலில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட28காப்பிய உரைகளில் புரட்சியின் முக்கியமான கணங்களில் ஆற்றிய பேருரைகளும் அடங்கும்.கார்ஸியா மார்வெஸ் கூறுவதுபோல் “எளிய வழிமுறைகள்,தணியாத கற்பனை,ஜாக்கிரதையாக தேர்வு செய்யப்பட்ட வார்த்தைகள்,எளிமையான ஒழுக்கம்,அசாதாரண சிந்தனைகளை கொண்டவை அவரது உரைகள்.””

ரூ.420/-

Additional information

Weight 0.655 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவின் பேருரைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *