மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%85%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%b2-%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%b5%e0%ae%a4%e0%af%88%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/
Export date: Mon Sep 28 17:48:06 2020 / +0000 GMTஅமில தேவதைகள்

Price: 150.00

Product Categories: , , ,

Product Tags: , , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%85%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%b2-%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%b5%e0%ae%a4%e0%af%88%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/

 

Product Summary

தமிழ் அறிவியல் புனைகதைகளுக்கு ஒரு பாரம்பர்யம் உண்டு கி.பி. 2000, மண்குடிசை கதைகளை மு.வரதராசன் எழுதினார். புதுமைப்பித்தன் எழுதிய கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும்கூட ஒருவகையில் அறிவியல் புனைகதைதான் என்கிறார் சுஜாதா. அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகப் பூத்த அறிவியல் கதைகளை ஒரு தொடர்ச்சிக்கு உட்படுத்தினார் சுஜாதா . அந்தத் தொடர்ச்சியைப் பாதுகாக்கும் முயற்சி இந்த சிறுகதை தொகுப்பு.

Product Description

தமிழ்மகன்

 

தமிழ் அறிவியல் புனைகதைகளுக்கு ஒரு பாரம்பர்யம் உண்டு கி.பி. 2000, மண்குடிசை கதைகளை மு.வரதராசன் எழுதினார். புதுமைப்பித்தன் எழுதிய கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும்கூட ஒருவகையில் அறிவியல் புனைகதைதான் என்கிறார் சுஜாதா. அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகப் பூத்த அறிவியல் கதைகளை ஒரு தொடர்ச்சிக்கு உட்படுத்தினார் சுஜாதா . அந்தத் தொடர்ச்சியைப் பாதுகாக்கும் முயற்சி இந்த சிறுகதை தொகுப்பு.

 

Product added date: 2016-12-22 16:39:58
Product modified date: 2016-12-29 18:58:43

Export date: Mon Sep 28 17:48:06 2020 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.