அரும்பொருட்டிரட்டு

175.00

இவருடைய நன் முயற்சியும், தமிழ்ப் பாஷையினிடம் இவருக்குள்ள அபிமானமும் இதனால் நன்கு வெளியாகின்றன.

– தமிழ்த் தாத்தா உ.வே.சாமிநாத ஐயர்

சொற்பொழிவும் பொருட்சிறப்பும் நடையின் தெளிவும் ஸ்ரீ ஐயரின் தமிழறிவையும் யாப்புத் திறனையும் நன்கே விளக்குகின்றன.

– மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார்

விதிமுறை வழுவான், விற்பனர் குழுவான்
வியன்றமிழ் மழைபொழிந் தெழுவான்

– மு.ரா. கந்தசாமிக் கவிராயர்

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

அமரர் பண்டித ம. கோபாலகிருஷ்ண ஐயர்

இவருடைய நன் முயற்சியும், தமிழ்ப் பாஷையினிடம் இவருக்குள்ள அபிமானமும் இதனால் நன்கு வெளியாகின்றன.

– தமிழ்த் தாத்தா உ.வே.சாமிநாத ஐயர்

சொற்பொழிவும் பொருட்சிறப்பும் நடையின் தெளிவும் ஸ்ரீ ஐயரின் தமிழறிவையும் யாப்புத் திறனையும் நன்கே விளக்குகின்றன.

– மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார்

விதிமுறை வழுவான், விற்பனர் குழுவான்
வியன்றமிழ் மழைபொழிந் தெழுவான்

– மு.ரா. கந்தசாமிக் கவிராயர்

ரூ.175/-

Additional information

Weight 0.266 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அரும்பொருட்டிரட்டு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *