அர்ச்சுனன் தபசு மாமல்லபுரத்தின் இமயச் சிற்பம்

300.00

உலகக் கலைவெளியில் மாபெரும் சிற்பச் சாதனையாகக் கருதப்படுபவை மாமல்லபுரத்துச் (கடல் மல்லை) சிற்பத் தொகுதிகள். குறிப்பாக, ’அர்ச்சுனன் தபசு’ என்ற சிற்பத் தொகுதி. அர்சுன்ன் தபசு சிற்பத்தொகுதியில் இடம்பெறும் எல்லாக் கலைக் கூறுகளையும் ஆராய்கிறது இந்நூல்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சா. பாலுசாமி

உலகக் கலைவெளியில் மாபெரும் சிற்பச் சாதனையாகக் கருதப்படுபவை மாமல்லபுரத்துச் (கடல் மல்லை) சிற்பத் தொகுதிகள். குறிப்பாக, ’அர்ச்சுனன் தபசு’ என்ற சிற்பத் தொகுதி. அர்சுன்ன் தபசு சிற்பத்தொகுதியில் இடம்பெறும் எல்லாக் கலைக் கூறுகளையும் ஆராய்கிறது இந்நூல்.

ரூ.300/-

Additional information

Weight 0.451 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அர்ச்சுனன் தபசு மாமல்லபுரத்தின் இமயச் சிற்பம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *