ஆட்டிசம் எனும் மனவளர்ச்சித் தடை நோய்

150.00

தமிழில் ஆட்டிசம் குறித்து எழுதப்பட்ட மிகத் தரமான நூல். அறிஞர் இரா.கோவர்தன் எழுதியது. மருத்துவர் கு.சிவராமனின் பெருமை மிகு முன்னுரையுடன்.

Categories: , Tags: , ,
   

Description

தமிழில் ஆட்டிசம் குறித்து எழுதப்பட்ட மிகத் தரமான நூல். அறிஞர் இரா.கோவர்தன் எழுதியது. மருத்துவர் கு.சிவராமனின் பெருமை மிகு முன்னுரையுடன்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆட்டிசம் எனும் மனவளர்ச்சித் தடை நோய்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *