இசுலாமின் வரலாற்று பாத்திரம்

50.00

இசுலாமின் தோற்றத்திற்கானச் சமூகப் பின்னணி,அதன் வரலாற்றுப் பங்களிப்பு ஆகியன குறித்து இந்நூல் வரலாற்றுச் சான்றுகளோடு எடுத்துரைக்கிறது.இசுலாம் குறித்து இசுலாம்–அல்லாதவர்கள் மத்தியில் நிலவி வரும் தவறான கருத்துகளை மாற்றாமல்,அடிப்படையில் ஒரு சமூக நல்லிணக்கத்தைக் கொண்டு வர முடியாது என இந்நூலின் ஆசிரியர் உறுதியாகக் கருதுகிறார்.அந்த வகையில் இந்துகள் மத்தியில் நிலவி வரும் தப்பெண்ணங்களை நீக்க இந்நூல் பெருமளவு உதவும்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

எம்.என்.ராய்

இசுலாமின் தோற்றத்திற்கானச் சமூகப் பின்னணி,அதன் வரலாற்றுப் பங்களிப்பு ஆகியன குறித்து இந்நூல் வரலாற்றுச் சான்றுகளோடு எடுத்துரைக்கிறது.இசுலாம் குறித்து இசுலாம்–அல்லாதவர்கள் மத்தியில் நிலவி வரும் தவறான கருத்துகளை மாற்றாமல்,அடிப்படையில் ஒரு சமூக நல்லிணக்கத்தைக் கொண்டு வர முடியாது என இந்நூலின் ஆசிரியர் உறுதியாகக் கருதுகிறார்.அந்த வகையில் இந்துகள் மத்தியில் நிலவி வரும் தப்பெண்ணங்களை நீக்க இந்நூல் பெருமளவு உதவும்.

ரூ.50/-

Additional information

Weight 0.109 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இசுலாமின் வரலாற்று பாத்திரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *