இன்னும் மிச்சமிருக்கும் இருள்

70.00

மாயாவின் சமூக அரசியல் பார்வைகள் சமகாலத்தின் உரத்த சாட்சியங்களாக ஒலிக்கின்றன. நமது சமூகத்தைப் பீடித்திருக்கும் நோய்மைகள் குறித்தும் தீமைகள் குறித்தும் உரத்த குரலில் பேசும் இக்கட்டுரைகள் ஆழமான பார்வைகளுடனும் தெளிவான நடையுடனும் எழுதப்பட்டுள்ளன.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

மாயா

மாயாவின் சமூக அரசியல் பார்வைகள் சமகாலத்தின் உரத்த சாட்சியங்களாக ஒலிக்கின்றன. நமது சமூகத்தைப் பீடித்திருக்கும் நோய்மைகள் குறித்தும் தீமைகள் குறித்தும் உரத்த குரலில் பேசும் இக்கட்டுரைகள் ஆழமான பார்வைகளுடனும் தெளிவான நடையுடனும் எழுதப்பட்டுள்ளன.

ரூ.70/-

Additional information

Weight 0.148 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இன்னும் மிச்சமிருக்கும் இருள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *