இயற்பியலின் கதை ஈர்ப்பு விசை முதல் ஈர்ப்பு அலைகள் வரை

100.00

சிறார் இலக்கியம், கல்வியியல், அறிவியல் தமிழ் இலக்கியங்களில் நாடறிந்த எழுத்தாளரான ஆயிஷா இரா.நடராசன், எல்லா அறிவியலுக்கும் அடிப்டை அறிவியல் எனப்படும் இயற்பியல் வரலாறு குறித்து ஒரு பருந்துப் பார்வையை வழங்குகின்றார். நியூட்டன் காலத்து ‘ஈர்ப்புவிசை’ முதல் ‘செர்ன்’(சிணிஸிழி) காலத்து ‘ஈர்ப்பு அலைகள்’ வரையிலான வளர்ச்சியின் வரலாற்றை ஒரு புனைவு கதை போல் வாசிப்பு இன்பத்தோடு அறிந்து கொள்ள உதவும் நூல்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

சிறார் இலக்கியம், கல்வியியல், அறிவியல் தமிழ் இலக்கியங்களில் நாடறிந்த எழுத்தாளரான ஆயிஷா இரா.நடராசன், எல்லா அறிவியலுக்கும் அடிப்டை அறிவியல் எனப்படும் இயற்பியல் வரலாறு குறித்து ஒரு பருந்துப் பார்வையை வழங்குகின்றார். நியூட்டன் காலத்து ‘ஈர்ப்புவிசை’ முதல் ‘செர்ன்’(சிணிஸிழி) காலத்து ‘ஈர்ப்பு அலைகள்’ வரையிலான வளர்ச்சியின் வரலாற்றை ஒரு புனைவு கதை போல் வாசிப்பு இன்பத்தோடு அறிந்து கொள்ள உதவும் நூல்.

ரூ.100/-

Additional information

Weight 0.151 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இயற்பியலின் கதை ஈர்ப்பு விசை முதல் ஈர்ப்பு அலைகள் வரை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *