இ.எம்.எஸ் சிறார் பருவ வரலாறு

50.00

அதிகாரம் படைத்த சனாதன குடும்பத்தில் பிறந்த இ.எம்.எஸ் இடதுசாரியாக பரிணமித்த வரலாற்றையும்,அவரின் குடும்ப பிண்ணனியையும்,உடலின் குறைபாட்டையும் எப்படி எதிர் கொண்டார் என்று சொல்லும் இந்நூலில் கோட்டு சித்திரங்களும் உள்ளன.

Description

பைனூர் குஞ்ஞிராமன்

அதிகாரம் படைத்த சனாதன குடும்பத்தில் பிறந்த இ.எம்.எஸ் இடதுசாரியாக பரிணமித்த வரலாற்றையும்,அவரின் குடும்ப பிண்ணனியையும்,உடலின் குறைபாட்டையும் எப்படி எதிர் கொண்டார் என்று சொல்லும் இந்நூலில் கோட்டு சித்திரங்களும் உள்ளன.

ரூ.50/-

Additional information

Weight 0.113 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இ.எம்.எஸ் சிறார் பருவ வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *