ஈழத்தமிழர் உரிமைப் போராட்ட வரலாறு

260.00

சமத்துவமும்,சுயமரியாதையும் உடைய கவுரவமான வாழ்க்கைக்கான தங்கள் உரிமைக்காகப் போராடி வரும் ஈழத் தமிழ் மக்களின் ஒரு நூற்றாண்டுப் போராட்ட வரலாறு.காய்தல்,உவத்தல் இன்றி உள்ளது உள்ளவாறு விளக்கும் கி.இலக்குவனின் நூல்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கி.இலக்குவன்

சமத்துவமும்,சுயமரியாதையும் உடைய கவுரவமான வாழ்க்கைக்கான தங்கள் உரிமைக்காகப் போராடி வரும் ஈழத் தமிழ் மக்களின் ஒரு நூற்றாண்டுப் போராட்ட வரலாறு.காய்தல்,உவத்தல் இன்றி உள்ளது உள்ளவாறு விளக்கும் கி.இலக்குவனின் நூல்.

ரூ.260/-

Additional information

Weight 0.411 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஈழத்தமிழர் உரிமைப் போராட்ட வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *