ஈ தனது பெயரை மறந்துபோனது

80.00

நெடுங்கவிதைகளும் காவியமும் வழக்கிழந்து போய்விட்டன என்ற கூற்றைப் புறம் தள்ளி வைக்க நம்மிடம் இப்போது உள்ளன றஷ்மியின் கவிதைகள்.

அவருடைய இந்தத் தொகுப்பில் உள்ளவை காவியங்கள்;  காவிய இலக்கியத்திற்குப் புது மெருகு சேர்ப்பவை. மொழியின் நுண் அழகும் மானுட வேட்கையும்

சிந்தனையும் கூடும் படைப்புகள் இவை. வரலாற்றுக்குச் சாட்சியாகக் கவிஞன் நிற்க மறுத்தாலும் தவிர்க்க முடியாமல் கவித்துவ சாட்சியாக மாறும் முரண்

நகையும் இந்தத் தொகுப்பில் இழையோடுகிறது.

— சேரன்.

‘போர்க் காட்சிகளுக்கும் அழித்தொழிப்பின் நாட்களுக்கும்’ இடையிலான் கைவிடப்பட்ட நிலத்து மாந்தரின் இருப்பை வேறுபட்ட குரலில் பேசும்

கவிதைகள் இவை. அச்சுறுத்தும் படிமங்களும் அதிரச் செய்யும்  மொழியுமாக வாசகனைத் துன்புறுத்துகின்றன. பேசப்படாத

உண்மைகளை இனங்காணச் செய்கின்றன.

Categories: , , , Tags: , , ,
   

Description

றஷ்மி

நெடுங்கவிதைகளும் காவியமும் வழக்கிழந்து போய்விட்டன என்ற கூற்றைப் புறம் தள்ளி வைக்க நம்மிடம் இப்போது உள்ளன றஷ்மியின் கவிதைகள்.

அவருடைய இந்தத் தொகுப்பில் உள்ளவை காவியங்கள்;  காவிய இலக்கியத்திற்குப் புது மெருகு சேர்ப்பவை. மொழியின் நுண் அழகும் மானுட வேட்கையும்

சிந்தனையும் கூடும் படைப்புகள் இவை. வரலாற்றுக்குச் சாட்சியாகக் கவிஞன் நிற்க மறுத்தாலும் தவிர்க்க முடியாமல் கவித்துவ சாட்சியாக மாறும் முரண்

நகையும் இந்தத் தொகுப்பில் இழையோடுகிறது.

— சேரன்.

‘போர்க் காட்சிகளுக்கும் அழித்தொழிப்பின் நாட்களுக்கும்’ இடையிலான் கைவிடப்பட்ட நிலத்து மாந்தரின் இருப்பை வேறுபட்ட குரலில் பேசும்

கவிதைகள் இவை. அச்சுறுத்தும் படிமங்களும் அதிரச் செய்யும்  மொழியுமாக வாசகனைத் துன்புறுத்துகின்றன. பேசப்படாத

உண்மைகளை இனங்காணச் செய்கின்றன.

ரூ.80/-

Additional information

Weight 0.131 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஈ தனது பெயரை மறந்துபோனது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *