உங்களுக்குள் ஒரு மருத்துவர்

50.00

என் உடலை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதன்  அவசியம் என்ன?

எனக்குள் ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் எப்படி நம்புவது?

எனக்குள் இருக்கும் மருத்துவரை முழு பலத்தோடு வைத்துக்கொள்வது எவ்வாறு?

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

என் உடலை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதன்  அவசியம் என்ன?

எனக்குள் ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் எப்படி நம்புவது?

எனக்குள் இருக்கும் மருத்துவரை முழு பலத்தோடு வைத்துக்கொள்வது எவ்வாறு?

ரூ.50/-

 

Additional information

Weight 0.102 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உங்களுக்குள் ஒரு மருத்துவர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *