உடலின் மொழி

60.00

நீங்கள் சாப்பிடுகிற உணவு உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்பதை சாப்பிடும் போதே கூறினால் என்ன செய்வீர்கள்?நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் செயல் உங்கள் உடல் நலத்திற்கு கேடானது என்று முன்கூட்டியே எச்சரித்தால் எப்படி இருக்கும்?இப்படி,சதா சர்வகாலமும் உங்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டு,வரப்போகிற உடல்ரீதியான ஆபத்துக்களை முன்பே அறிவித்து எச்சரிக்கை செய்யும் ஒரு நபர் உங்களுடன் இருந்தால் உடலின் மொழியை நாம் அறிவதன் மூலம் வளமான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முடியும்.நோய்களும் மருந்துகளுமற்ற வாழ்க்கையே வளமானதாகும்.வாருங்கள் உலக மொழிகளை விட உயர்ந்த உடலின் மொழி கற்போம்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

அ.உமர்பாரூக்

நீங்கள் சாப்பிடுகிற உணவு உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்பதை சாப்பிடும் போதே கூறினால் என்ன செய்வீர்கள்?நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் செயல் உங்கள் உடல் நலத்திற்கு கேடானது என்று முன்கூட்டியே எச்சரித்தால் எப்படி இருக்கும்?இப்படி,சதா சர்வகாலமும் உங்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டு,வரப்போகிற உடல்ரீதியான ஆபத்துக்களை முன்பே அறிவித்து எச்சரிக்கை செய்யும் ஒரு நபர் உங்களுடன் இருந்தால் உடலின் மொழியை நாம் அறிவதன் மூலம் வளமான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முடியும்.நோய்களும் மருந்துகளுமற்ற வாழ்க்கையே வளமானதாகும்.வாருங்கள் உலக மொழிகளை விட உயர்ந்த உடலின் மொழி கற்போம்.

ரூ.60/-

Additional information

Weight 0.131 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உடலின் மொழி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *