உணவு நெருக்கடி வளர்ந்த நாடுகளின் புதிய சுரண்டல்

10.00

உணவு விலை பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்ட1845-ஆம் ஆண்டு முதல் கணக்கெடுத்தால் இப்படியொரு விலையேற்றத்தை உலக மக்கள் இதுவாரி சந்தித்தது இல்லை. 2005முதல் உணவு தனியங்களின் விலை75சதவீதம் உயரிந்திருந்தாலும்,அரிசி உட்பட சில அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை150சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.இதனால் உடனடியாக பட்டினி உலகத்திற்குள்2008-ஆம் ஆண்டு மட்டும்12.5கோடி மக்கள் தள்ளப்படடனர். 2007இல்84.8கோடியாக இருந்த பட்டினியளர்கள்2008-இல்92.3கோடியாக உயர்ந்தனர்.மேலும்100கோடி மக்கள் ஊட்டச்சத்துக்குறைவால்(undernurised people)பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.இதன் விளைவு உலகில் உணவுக்கான மோதல்கள்(Food wars)தீவிரமடைந்துள்ளன

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஏ.பாக்கியம்

உணவு விலை பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்ட1845-ஆம் ஆண்டு முதல் கணக்கெடுத்தால் இப்படியொரு விலையேற்றத்தை உலக மக்கள் இதுவாரி சந்தித்தது இல்லை. 2005முதல் உணவு தனியங்களின் விலை75சதவீதம் உயரிந்திருந்தாலும்,அரிசி உட்பட சில அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை150சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.இதனால் உடனடியாக பட்டினி உலகத்திற்குள்2008-ஆம் ஆண்டு மட்டும்12.5கோடி மக்கள் தள்ளப்படடனர். 2007இல்84.8கோடியாக இருந்த பட்டினியளர்கள்2008-இல்92.3கோடியாக உயர்ந்தனர்.மேலும்100கோடி மக்கள் ஊட்டச்சத்துக்குறைவால்(undernurised people)பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.இதன் விளைவு உலகில் உணவுக்கான மோதல்கள்(Food wars)தீவிரமடைந்துள்ளன

ரூ.10/-

Additional information

Weight 0.29 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உணவு நெருக்கடி வளர்ந்த நாடுகளின் புதிய சுரண்டல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *