உன் கழுத்தைச் சுற்றிக் கொண்டு இருப்பது – சிமாமண்டா என்கோஜி அடிச்சீ

250.00

Categories: ,
   

Description

அவர் கதை சொல்லல் ஒரு பறவை பாடுதலைப் போன்ற எளிய செயல் எனத் தோன்றச் செய்துவிடுகிறார் – டெய்லி டெலகிராஃப் நூல் முழுவதும் எழுத்தில் உள்ள உயிர்த்துடிப்பு, உங்களை நூலைக் கீழே வைக்க விடாது பக்கங்களைப் புரட்டச் செய்கின்றது. பக்கங்கள் முழுவதும் நிரம்பியிருக்கும் மெல்லிய எள்ளல் தொனியுடன் கூடிய மதிநுட்பம் நூலுக்கு உயிரோட்டத்தை அளிக்கின்றது – கார்டியன்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உன் கழுத்தைச் சுற்றிக் கொண்டு இருப்பது – சிமாமண்டா என்கோஜி அடிச்சீ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *