உருமாற்றம்

200.00

நூறாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஃப்ரான்ஸ் காஃப்கா ஆஸ்த்திரிய நாட்டு சிறுகதை எழுத்தாளர்,நாவலாசிரியர்.சென்ற நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த படைப்பாளிகளில் ஒருவர்.மனிதச் சீரழிவையும்,வாழ்வின் கொடூரங்களையும் படம்பிடித்துக் காட்டியவர்.அவருடைய படைப்புகளின் தாக்கத்தைப் பல நாவலாசிரியர்களிடம் காணலாம்.காப்ரியேல் கார்சியா மார்க்விஸ், “காஃப்காவின் உருமாற்றத்தைப் படித்தது எனக்கு எழுத வேறு வழிகள் இருக்கின்றன என்பதைக் காட்டியது,”என்று குறிப்பிடுகிறார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பேரா.ச.வின்சென்ட்

நூறாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஃப்ரான்ஸ் காஃப்கா ஆஸ்த்திரிய நாட்டு சிறுகதை எழுத்தாளர்,நாவலாசிரியர்.சென்ற நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த படைப்பாளிகளில் ஒருவர்.மனிதச் சீரழிவையும்,வாழ்வின் கொடூரங்களையும் படம்பிடித்துக் காட்டியவர்.அவருடைய படைப்புகளின் தாக்கத்தைப் பல நாவலாசிரியர்களிடம் காணலாம்.காப்ரியேல் கார்சியா மார்க்விஸ், “காஃப்காவின் உருமாற்றத்தைப் படித்தது எனக்கு எழுத வேறு வழிகள் இருக்கின்றன என்பதைக் காட்டியது,”என்று குறிப்பிடுகிறார்.

ரூ.200/-

Additional information

Weight 0.302 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உருமாற்றம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *