உலகம் சுற்றும் தமிழன்

70.00

அங்கு ரயில் கிடையாதாம். சீகாழி ஸ்ரீமான் ப.அ. முத்துத் தாண்டவராய பிள்ளையிடம் இவர் பாடங் கேட்டார். ‘கும்பகோணத்தில் ஒரு கிழப் பார்ப்பான் ஐம்பது ரூபாயை வாங்கிக்கொண்டு மறைந்துவிட்டான்…”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஏ.கே. செட்டியார்

அங்கு ரயில் கிடையாதாம். சீகாழி ஸ்ரீமான் ப.அ. முத்துத் தாண்டவராய பிள்ளையிடம் இவர் பாடங் கேட்டார். ‘கும்பகோணத்தில் ஒரு கிழப் பார்ப்பான் ஐம்பது ரூபாயை வாங்கிக்கொண்டு மறைந்துவிட்டான்…”

ரூ.70/-

Additional information

Weight 0.141 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உலகம் சுற்றும் தமிழன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *