உலகைக் குலுக்கிய10நாட்கள்

25.00

சோவியத் யூனியன் இன்று இல்லை.ஆனால்,காலம் காலமாக ஒடுக்கப்பட்ட,சுரண்டப்பட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் பெரும் ஆவேசத்துடன் நிகழ்த்திய புரட்சி அங்கே நடந்தது.அந்தப் புரட்சியின் கதையை,உலகின் முதலாவது கம்யூனிச நாட்டின் கதையை இந்நூல் குழந்தைகளுக்குச் சொல்கிறது.புரட்சியின் முக்கிய சம்பவங்களை சுருக்கமாகவும்,எளிதாகவும் விவரிக்கிறது.”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பி.பத்மநாபன்

சோவியத் யூனியன் இன்று இல்லை.ஆனால்,காலம் காலமாக ஒடுக்கப்பட்ட,சுரண்டப்பட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் பெரும் ஆவேசத்துடன் நிகழ்த்திய புரட்சி அங்கே நடந்தது.அந்தப் புரட்சியின் கதையை,உலகின் முதலாவது கம்யூனிச நாட்டின் கதையை இந்நூல் குழந்தைகளுக்குச் சொல்கிறது.புரட்சியின் முக்கிய சம்பவங்களை சுருக்கமாகவும்,எளிதாகவும் விவரிக்கிறது.”

ரூ.25/-

Additional information

Weight 0.55 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உலகைக் குலுக்கிய10நாட்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *