எட்டுக்கால் குதிரை

30.00

மொழியின் உருவச்சிதைவோ,உருவப்பெருக்கமோ குழந்தைகளுக்கு அதீத கற்பனைகளைத் தரும்.அவற்றின் மீது மனித சுபாவங்களை ஏற்றி வேடிக்கை பார்ப்பதும் மகிழ்வதும்,சில பாடங்களைக் கற்றுக் கொள்வதுமாக கொ.மா.கோ.இளங்கோ இந்நூலை வடிவமைத்திருக்கிறார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கொ.ம.கோ.இளங்கோ

மொழியின் உருவச்சிதைவோ,உருவப்பெருக்கமோ குழந்தைகளுக்கு அதீத கற்பனைகளைத் தரும்.அவற்றின் மீது மனித சுபாவங்களை ஏற்றி வேடிக்கை பார்ப்பதும் மகிழ்வதும்,சில பாடங்களைக் கற்றுக் கொள்வதுமாக கொ.மா.கோ.இளங்கோ இந்நூலை வடிவமைத்திருக்கிறார்.

ரூ.30/-

Additional information

Weight 0.76 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எட்டுக்கால் குதிரை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *