எதரி்ல் இருக்​கை காலியாக இல்​லை

50.00

துரித விலகலில்
விநாடி தாடசம்
விரியலாகிறது
விலக்கவும்
விகவுமொண்ணாத
வன்கொடை
கிடந்து
சுகிக்கக் கற்றுத் தருகிறது
மிச்சப்பட்ட நிழல

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆசிரியர்: மெளனம் இரமேசு

துரித விலகலில்
விநாடி தாடசம்
விரியலாகிறது
விலக்கவும்
விகவுமொண்ணாத
வன்கொடை
கிடந்து
சுகிக்கக் கற்றுத் தருகிறது
மிச்சப்பட்ட நிழல

ரூ.50/-

Additional information

Weight 0.101 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எதரி்ல் இருக்​கை காலியாக இல்​லை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *