என்றென்றும் மார்க்கஸ்

15.00

மார்க்சோடு சேர்ந்து நாமும் புத்திர்க்களை அவிழித்து இனக்குழு வாழ்க்கையிலீிருந்து தனிச்சொத்து தோண்டிறிய வரலாற்றையும் அதன் நிலை நிறுத்த்லில் தத்துவங்கள் ஆற்றிய பங்கு பற்றியும் அறிந்தபடியே காரல்மார்க்கஸ் என்னும் இளம் போராளியின் கால்தடம் பற்றிக் கூடவே நடந்து செல்கிறோம்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஜா.மாதவராஜ்

மார்க்சோடு சேர்ந்து நாமும் புத்திர்க்களை அவிழித்து இனக்குழு வாழ்க்கையிலீிருந்து தனிச்சொத்து தோண்டிறிய வரலாற்றையும் அதன் நிலை நிறுத்த்லில் தத்துவங்கள் ஆற்றிய பங்கு பற்றியும் அறிந்தபடியே காரல்மார்க்கஸ் என்னும் இளம் போராளியின் கால்தடம் பற்றிக் கூடவே நடந்து செல்கிறோம்.

ரூ.15/-

Additional information

Weight 0.34 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “என்றென்றும் மார்க்கஸ்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *