எவ்வாறு குழந்தைகள் கற்கின்றனர்

170.00

குழந்தைகளை நம்புங்கள்,அதைவிட மேலானது எதுவுமில்லை அல்லது அதிகக் கடினம் எதுவுமில்லை.ஏனெனில் குழந்தைகளை நாம் நம்ப வேண்டுமானால் முதலில் நம்மை நாமே நம்ப வேண்டும்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஜான்வோல்ட்

குழந்தைகளை நம்புங்கள்,அதைவிட மேலானது எதுவுமில்லை அல்லது அதிகக் கடினம் எதுவுமில்லை.ஏனெனில் குழந்தைகளை நாம் நம்ப வேண்டுமானால் முதலில் நம்மை நாமே நம்ப வேண்டும்.

ரூ.170/-

Additional information

Weight 0.278 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எவ்வாறு குழந்தைகள் கற்கின்றனர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *