ஏலகிரியில் சிறுத்தை வேட்டை

80.00

மனிதனால் துன்புறுத்தப்பட்ட புலிகள்,சிறுத்தைகள் பாவம் வெறிபிடித்து அலையும்.வெறிபிடித்து அலையும் சிறுத்தைகளை “வேட்டை யாடி கெனத் ஆண்டர்சன்’’ என்ன செய்கிறார்!

Description

கென்னத் ஆண்டர்சன்

மனிதனால் துன்புறுத்தப்பட்ட புலிகள்,சிறுத்தைகள் பாவம் வெறிபிடித்து அலையும்.வெறிபிடித்து அலையும் சிறுத்தைகளை “வேட்டை யாடி கெனத் ஆண்டர்சன்’’ என்ன செய்கிறார்!

ரூ.80/-

Additional information

Weight 0.132 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஏலகிரியில் சிறுத்தை வேட்டை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *