ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்கான கல்விமுறை

95.00

ஒன்றுமே தெரியாது என்று கருதப்படும் பலருக்கு பரிசாக வழங்கப்படும் ஒன்றாய் அர்த்தப்படுத்தப்ட்டுள்ளது என்கிறார் ஃப்ரையிரே

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பாவ்லோ ப்ரையிரே

ஒன்றுமே தெரியாது என்று கருதப்படும் பலருக்கு பரிசாக வழங்கப்படும் ஒன்றாய் அர்த்தப்படுத்தப்ட்டுள்ளது என்கிறார் ஃப்ரையிரே

ரூ.95/-

Additional information

Weight 0.140 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்கான கல்விமுறை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *