ஒரு வளாகமும் சில தோழர்களும்

35.00

SFIயின் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மதுரை தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியின் இந்திய மாணவர் சங்கத் தோழர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக தங்கள் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.தோழர்கள் சோமு-செம்பு படுகொலைக்கு முன்னும் அதற்குப் பின்னுமாக இந்த போராட்டத்தில் நேரடியாகப் பங்கு பெற்ற தோழர்கள் தங்கள் காலத்து நிகழ்வுகளை இந்தச் சிறுநூலில் நினைவு கூறுகின்றனர்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ப.கு.ராஜன்

SFIயின் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மதுரை தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியின் இந்திய மாணவர் சங்கத் தோழர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக தங்கள் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.தோழர்கள் சோமு-செம்பு படுகொலைக்கு முன்னும் அதற்குப் பின்னுமாக இந்த போராட்டத்தில் நேரடியாகப் பங்கு பெற்ற தோழர்கள் தங்கள் காலத்து நிகழ்வுகளை இந்தச் சிறுநூலில் நினைவு கூறுகின்றனர்.

ரூ.35/-

Additional information

Weight 0.99 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஒரு வளாகமும் சில தோழர்களும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *