கதைப் புதையல்I

240.00

தங்கம்,வைரம்,வைடூரியம் ஆகியவை ஒரே இடத்தில் கிடைத்தால்,பொக்கிஷப் புதையல் என்பார்கள்.அப்படி,உலகப் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்களின் கதைகள் அடங்கிய எட்டு குட்டிக் குட்டிப் புத்தகங்கள்,கதைப் புதையலாக வெளிவந்திருக்கின்றன.தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பக்கத்துப் பக்கம் ஓவியங்களுடன்,எளிய அழகு நடையில் அசத்தும் கதைகளில் இருந்து சில துளிகள்…

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கொ.ம.கோ.இளங்கோ

தங்கம்,வைரம்,வைடூரியம் ஆகியவை ஒரே இடத்தில் கிடைத்தால்,பொக்கிஷப் புதையல் என்பார்கள்.அப்படி,உலகப் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்களின் கதைகள் அடங்கிய எட்டு குட்டிக் குட்டிப் புத்தகங்கள்,கதைப் புதையலாக வெளிவந்திருக்கின்றன.தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பக்கத்துப் பக்கம் ஓவியங்களுடன்,எளிய அழகு நடையில் அசத்தும் கதைகளில் இருந்து சில துளிகள்…

ரூ.240/-

Additional information

Weight 0.401 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கதைப் புதையல்I”

Your email address will not be published. Required fields are marked *