கதை சொல்லும் கலை

10.00

கதை சொல்லல் என்பது போதனையல்ல,மாறாக நிகழ்த்துதல் குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறைமையின் ஒரு பகுதியாகக் கதைகள் மாற வேண்டும்.வரலாறு,புவியியல்,அறிவியல்,கணிதம்,தத்துவம்,கலாச்சாரம் என பல்துறை அறிவும் கதைகள் வழியே கற்பித்தால் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாகவும்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ச.முருகபூபதி

கதை சொல்லல் என்பது போதனையல்ல,மாறாக நிகழ்த்துதல் குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறைமையின் ஒரு பகுதியாகக் கதைகள் மாற வேண்டும்.வரலாறு,புவியியல்,அறிவியல்,கணிதம்,தத்துவம்,கலாச்சாரம் என பல்துறை அறிவும் கதைகள் வழியே கற்பித்தால் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாகவும்.

ரூ.10/-

Additional information

Weight 0.25 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கதை சொல்லும் கலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *