கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் சாதனை சரித்திரம்

35.00

“பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய ஆட்சியில் தொடர்ச்சியான அடக்குமுறைகளையும் பல சதி வழக்குகளையும் சந்தித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் நாட்டிற்கு விடுதலை கிடைக்கச் செய்வதிலும் அதன் பின் நிகழ்ந்த திருப்புமுனை மிக்க பல அரசியல் நிகழ்வுகளிலும் மொத்தத்தில் நவீன இந்திய வரலாற்றை முன்னோக்கி நகர்த்துவதில் அது ஆற்றிய பங்கினை நம்முன் நிறுத்துகிறது.”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

அருணன்

“பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய ஆட்சியில் தொடர்ச்சியான அடக்குமுறைகளையும் பல சதி வழக்குகளையும் சந்தித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் நாட்டிற்கு விடுதலை கிடைக்கச் செய்வதிலும் அதன் பின் நிகழ்ந்த திருப்புமுனை மிக்க பல அரசியல் நிகழ்வுகளிலும் மொத்தத்தில் நவீன இந்திய வரலாற்றை முன்னோக்கி நகர்த்துவதில் அது ஆற்றிய பங்கினை நம்முன் நிறுத்துகிறது.”

ரூ.35/-

 

Additional information

Weight 0.166 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் சாதனை சரித்திரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *