கலீல் ஜிப்ரானின் மணலும் நுரையும்

200.00

Categories: , ,
   

Description

கலீல் ஜிப்ரானின் மணலும் நுரையும் என்ற நூல் Sand and Foam  என்ற நூலின் தமிழாக்கம் ஆகும். காதல், மனிதன், மொழி, வாழ்க்கை என்று பல பிரிவுகளில் கலீல் ஜிப்ரானின் மின்னல் வாக்கியங்களை இந்நூலில் தமிழில் வாசிக்கலாம்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கலீல் ஜிப்ரானின் மணலும் நுரையும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *