காடுகளுக்காக ஒரு போராட்டம்

120.00

நில்லுங்கள்!போதும்!கொலைகள் போதும்.அழிவும் துன்பமும்,வளர்ச்சித் திட்டங்களின் பெயரால் நடைபெறும் வன்முறைகள்,சுற்றுச்சூழல் நாசங்கள் போதும்.நாம் அனைவரும் ஒன்றாக எழுவோம்;அனைத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைப்போம்.சிக்கோ மென்டிசின் உயிர்த்தியாகம் வீண்போக கூடாது.அமேசானின் மழைக்காடுகளைக் காக்க அவர் போராடினார்.எல்லாக் காடுகளையும்,காட்டுயிர்களையும் காக்க நாம் போராடுவோம்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சிக்கோ மென்டிஸ்

நில்லுங்கள்!போதும்!கொலைகள் போதும்.அழிவும் துன்பமும்,வளர்ச்சித் திட்டங்களின் பெயரால் நடைபெறும் வன்முறைகள்,சுற்றுச்சூழல் நாசங்கள் போதும்.நாம் அனைவரும் ஒன்றாக எழுவோம்;அனைத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைப்போம்.சிக்கோ மென்டிசின் உயிர்த்தியாகம் வீண்போக கூடாது.அமேசானின் மழைக்காடுகளைக் காக்க அவர் போராடினார்.எல்லாக் காடுகளையும்,காட்டுயிர்களையும் காக்க நாம் போராடுவோம்.

ரூ.120/-

Additional information

Weight 0.188 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காடுகளுக்காக ஒரு போராட்டம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *