காத்மாண்டு கொள்ளையர்கள்

70.00

ஒரே மாதிரியான இரண்டு’பக்ரா’க்களை ஃபெலுடா சந்திக்க நேர்ந்தது.அதைத் தொடர்ந்து அவரை சந்திக்க இருந்தவர் கொலை செய்யப்பட்டார்.கொலையாளியை தேடி நேபாளத்திற்குச் சென்றார் ஃபெலுடா.அங்கே அவருக்குக் கிடைத்ததோ அந்தக் கொலைக்குப் பின்னே இருந்த கலப்பட-கடத்தல்-கள்ள நோட்டு கும்பலை பற்றிய விவரங்கள்.அவர் ஏற்கெனவே சந்தித்து வீழ்த்திய’வலுவான’எதிரியை மீண்டும் சந்தித்துப் போராடியதைச் சொல்கிறது’காத்மாண்டு கொள்ளையர்கள்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சத்யஜித் ரே தமிழில் : வீ.பா. கணேசன்

ஒரே மாதிரியான இரண்டு’பக்ரா’க்களை ஃபெலுடா சந்திக்க நேர்ந்தது.அதைத் தொடர்ந்து அவரை சந்திக்க இருந்தவர் கொலை செய்யப்பட்டார்.கொலையாளியை தேடி நேபாளத்திற்குச் சென்றார் ஃபெலுடா.அங்கே அவருக்குக் கிடைத்ததோ அந்தக் கொலைக்குப் பின்னே இருந்த கலப்பட-கடத்தல்-கள்ள நோட்டு கும்பலை பற்றிய விவரங்கள்.அவர் ஏற்கெனவே சந்தித்து வீழ்த்திய’வலுவான’எதிரியை மீண்டும் சந்தித்துப் போராடியதைச் சொல்கிறது’காத்மாண்டு கொள்ளையர்கள்.

ரூ.70/-

Additional information

Weight 0.149 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காத்மாண்டு கொள்ளையர்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *