காந்தியைக் கடந்த காந்தியம்

240.00

காந்தியைக் கடந்த காந்தியம்

ஒரு பின்நவீனத்துவ வாசிப்பு

காந்தியையும் காந்தியத்தையும் மார்க்ஸிய, அம்பேத்கரிய, பெண்ணிய அடிப்படையிலான பன்மை நவீனத்துவத் தளத்தில் நுண் பகுப்பாய்வு செய்கிறது இந்நூல்

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பிரேம்

காந்தியைக் கடந்த காந்தியம்

ஒரு பின்நவீனத்துவ வாசிப்பு

காந்தியையும் காந்தியத்தையும் மார்க்ஸிய, அம்பேத்கரிய, பெண்ணிய அடிப்படையிலான பன்மை நவீனத்துவத் தளத்தில் நுண் பகுப்பாய்வு செய்கிறது இந்நூல்

ரூ240/-

Additional information

Weight 0.377 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காந்தியைக் கடந்த காந்தியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *