கிளையிலிருந்து வேர் வரை

150.00

அன்றாடத்தின் கணங்கள்இந்தக் கட்டுரைகள். கவனிப்பு அல்லது அவதானம் நிரம்பிய கதிருக்கு, எதையும் எளிமையாகவும் அழகாகவும் சொல்ல வருகிறது  –  பெருமாள் முருகன்

*

உலகம் சென்றுகொண்டிருக்கும் அபரிமிதமான வேகத்தின் விளைவுகள் குறித்தபதட்டத்தையும் மனிதாபிமானத்தோடு கூடிய கரிசனத்தையும் கதிர் இக்கட்டுரைகளில்வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் தமிழ்நதி

*

நாளும் நாளும் நாம் எதிர்கொள்கிற, நமக்குள் அகப்படாமல் நழுவிப் போன காட்சிகளைக்கொண்டே ஒரு வேள்வி. அதுதான்கிளையிலிருந்து வேர் வரை”. இதமாய்க்கையைப்பிடித்து அழைத்துப் போய் உரிமையோடு ஒரு வினாவைத் தின்னக் கொடுக்கும்போது தெளிவிற்கடைந்த தேனுண்ணும் இனிமை. – பழமை பேசி

*

கதிரின் கட்டுரைகள், குழந்தை வளர்ப்பில் தொடங்கி, இயற்கையோடு இயைந்தவாழ்க்கையையும், நுட்பமான சூழல்களில் சக மனிதர்களின் மனப் போராட்டங்களையும்,சமகாலத் திரைப்பட அனுபவங்களையும் எந்த வன்மமும் இல்லாமல் பேசுகின்றன – ஷான்

 

*

வாழ்வை நேசிக்க, மனங்களைப் புரிந்து போற்ற, சமூகத்தின் அங்கம் எனச் செயல்பட,வாழ்வை வரம் எனத் தொடர வழிகாட்டுபவையாக கிளை பரப்பி நிற்கின்றன கதிரின்அனுபவங்கள். ராமலக்ஷ்மி

 

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஈரோடு கதிர்

அன்றாடத்தின் கணங்கள்இந்தக் கட்டுரைகள். கவனிப்பு அல்லது அவதானம் நிரம்பிய கதிருக்கு, எதையும் எளிமையாகவும் அழகாகவும் சொல்ல வருகிறது  –  பெருமாள் முருகன்

*

உலகம் சென்றுகொண்டிருக்கும் அபரிமிதமான வேகத்தின் விளைவுகள் குறித்தபதட்டத்தையும் மனிதாபிமானத்தோடு கூடிய கரிசனத்தையும் கதிர் இக்கட்டுரைகளில்வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் தமிழ்நதி

*

நாளும் நாளும் நாம் எதிர்கொள்கிற, நமக்குள் அகப்படாமல் நழுவிப் போன காட்சிகளைக்கொண்டே ஒரு வேள்வி. அதுதான்கிளையிலிருந்து வேர் வரை”. இதமாய்க்கையைப்பிடித்து அழைத்துப் போய் உரிமையோடு ஒரு வினாவைத் தின்னக் கொடுக்கும்போது தெளிவிற்கடைந்த தேனுண்ணும் இனிமை. – பழமை பேசி

*

கதிரின் கட்டுரைகள், குழந்தை வளர்ப்பில் தொடங்கி, இயற்கையோடு இயைந்தவாழ்க்கையையும், நுட்பமான சூழல்களில் சக மனிதர்களின் மனப் போராட்டங்களையும்,சமகாலத் திரைப்பட அனுபவங்களையும் எந்த வன்மமும் இல்லாமல் பேசுகின்றன – ஷான்

 

*

வாழ்வை நேசிக்க, மனங்களைப் புரிந்து போற்ற, சமூகத்தின் அங்கம் எனச் செயல்பட,வாழ்வை வரம் எனத் தொடர வழிகாட்டுபவையாக கிளை பரப்பி நிற்கின்றன கதிரின்அனுபவங்கள். ராமலக்ஷ்மி

 

ரூ.150/-

Additional information

Weight 0.200 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கிளையிலிருந்து வேர் வரை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *