குட்டன் ஆடு/ GORDON THE GOAT

30.00

குட்டன்,அந்த ஆடுமந்தையில் வித்தியாசமான ஆடு.சிந்திக்கத் தெரிந்த ஆடு.தலைமை ஆட்டின் மீதே அபிபராய பேதம் கொள்ளுமளவுக்கு துணிச்சல் கொண்ட ஆடு.அந்த ஆட்டின் பயணத்தையும் அது தெரிந்துகொள்ளும் சம்பவங்களையும் இந்த கதையில் படித்து பாருங்கள்

Description

கொ.ம.கோ.இளங்கோ

குட்டன்,அந்த ஆடுமந்தையில் வித்தியாசமான ஆடு.சிந்திக்கத் தெரிந்த ஆடு.தலைமை ஆட்டின் மீதே அபிபராய பேதம் கொள்ளுமளவுக்கு துணிச்சல் கொண்ட ஆடு.அந்த ஆட்டின் பயணத்தையும் அது தெரிந்துகொள்ளும் சம்பவங்களையும் இந்த கதையில் படித்து பாருங்கள்

ரூ.30/-

Additional information

Weight 0.77 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குட்டன் ஆடு/ GORDON THE GOAT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *