குமரி நிலநீட்சி

175.00

தமிழ் மொழியின் தொன்மை மற்றும் தமிழிரின் நாகரிக வளர்ச்சி இவற்றின் அடையாளமாக காலங்காலமாகக் கருதப்பட்டு வரும் குமரிக்ண்டம்’ என்ற கருத்தாக்கத்தை நிலவியல், புவியியல், கடலியல்,தொல்லியல் போன்ற துறைகளின் ஆதாரத்துடன் விரிந்த தனத்தில் ஆராயம் இந்த நூல்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சு.கி.ஜெயகரன்

தமிழ் மொழியின் தொன்மை மற்றும் தமிழிரின் நாகரிக வளர்ச்சி இவற்றின் அடையாளமாக காலங்காலமாகக் கருதப்பட்டு வரும் குமரிக்ண்டம்’ என்ற கருத்தாக்கத்தை நிலவியல், புவியியல், கடலியல்,தொல்லியல் போன்ற துறைகளின் ஆதாரத்துடன் விரிந்த தனத்தில் ஆராயம் இந்த நூல்.

ரூ.175/-

Additional information

Weight 0.301 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குமரி நிலநீட்சி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *