குறுந்தொகை (பாகம் 2)

100.00

குறுந்தொகையின் முதல் நூறு பாடல்களுக்கு அழகிய கவிதை நடையில் திருவேந்தி எழுதிய நவீன தெளிவுரை நூல் 2009ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது. இதைத் தொடர்ந்து வெளிவரும் இந்த இரண்டாம் தொகுதியில் பாடல் 101 முதல் 200 வரை உள்ள குறுந்தொகை பாடல்களுக்கான நவீன தெளிவுரை இடம் பெறுகிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

திருவேந்தி

குறுந்தொகையின் முதல் நூறு பாடல்களுக்கு அழகிய கவிதை நடையில் திருவேந்தி எழுதிய நவீன தெளிவுரை நூல் 2009ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது. இதைத் தொடர்ந்து வெளிவரும் இந்த இரண்டாம் தொகுதியில் பாடல் 101 முதல் 200 வரை உள்ள குறுந்தொகை பாடல்களுக்கான நவீன தெளிவுரை இடம் பெறுகிறது.

ரூ.100/-

Additional information

Weight 0.155 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குறுந்தொகை (பாகம் 2)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *