குழந்தைமையைக் கொண்டாடுவோம்

50.00

போட்டி மனப்பான்மை குழந்தைகளுக்குத் தேவையா?எங்கு போட்டியை நாம் ஆதரிக்க வேண்டும்?எப்போது தவிர்க்க வேண்டும்?என்று நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறார் ஆசிரியர்.பொதுவாக,குழந்தையை குழந்தையாகவே நாம் பார்க்க முயற்சித்தால் அத்தன்மையை ரசிக்கத் துவங்கினால் நமக்கு மகிழ்ச்சி கூடுவதும் மட்டுமல்ல நம் பொறுப்பும் சுலபமாகும் என்கிறார் மாதவன்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

என்.மாதவன்

போட்டி மனப்பான்மை குழந்தைகளுக்குத் தேவையா?எங்கு போட்டியை நாம் ஆதரிக்க வேண்டும்?எப்போது தவிர்க்க வேண்டும்?என்று நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறார் ஆசிரியர்.பொதுவாக,குழந்தையை குழந்தையாகவே நாம் பார்க்க முயற்சித்தால் அத்தன்மையை ரசிக்கத் துவங்கினால் நமக்கு மகிழ்ச்சி கூடுவதும் மட்டுமல்ல நம் பொறுப்பும் சுலபமாகும் என்கிறார் மாதவன்.

ரூ.50/-

Additional information

Weight 0.111 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குழந்தைமையைக் கொண்டாடுவோம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *