கு.ப.ரா. சிறுகதைகள் முழுத் தொகுப்பு

495.00

தமிழ்ச் சிறுகதை முன்னோடிகளுள் முக்கியமானவராகிய கு.பா.ராஜகோபாலன் ( 1902 – 1944 ) எழுதிய சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். பல்லாண்டு மேற்கொண்ட விரிவான தேடலில் இதுவரை கிடைத்த கதைகள் அனைத்தும் கால வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டுரைக்குள் கிடந்த கதையைச் சேர்த்தும் கதைக்குள் கிடந்த கட்டுரகளை விலக்கியும் அவர் எழுதாத கதைகளை நீக்கியும் இத்தொகுப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பதிப்பு நூல்களையே ஆதாரமாகக் கொண்டும் இதழ்களில் இருந்து புதிய கதைகளைக் கண்ட்டைந்தும் நவீன இலக்கியப் பதிப்புகளுக்கு அவசியமான பின்னினைப்புகளுடன் தெளிவாகச் செய்யப்பட்டுள்ள செம்பதிப்பு இது. ஆய்வாளருக்குப் பயன்படும் விரிவான பதிப்புரையும் வாசகருக்கு உதவும் வகையில் கதை நுட்பங்களை விளக்கும் ஆய்வரையும் இப்பகுதிப்பின் சிறப்புகள்.

 

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பெருமாள்முருகன்

தமிழ்ச் சிறுகதை முன்னோடிகளுள் முக்கியமானவராகிய கு.பா.ராஜகோபாலன் ( 1902 – 1944 ) எழுதிய சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். பல்லாண்டு மேற்கொண்ட விரிவான தேடலில் இதுவரை கிடைத்த கதைகள் அனைத்தும் கால வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டுரைக்குள் கிடந்த கதையைச் சேர்த்தும் கதைக்குள் கிடந்த கட்டுரகளை விலக்கியும் அவர் எழுதாத கதைகளை நீக்கியும் இத்தொகுப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பதிப்பு நூல்களையே ஆதாரமாகக் கொண்டும் இதழ்களில் இருந்து புதிய கதைகளைக் கண்ட்டைந்தும் நவீன இலக்கியப் பதிப்புகளுக்கு அவசியமான பின்னினைப்புகளுடன் தெளிவாகச் செய்யப்பட்டுள்ள செம்பதிப்பு இது. ஆய்வாளருக்குப் பயன்படும் விரிவான பதிப்புரையும் வாசகருக்கு உதவும் வகையில் கதை நுட்பங்களை விளக்கும் ஆய்வரையும் இப்பகுதிப்பின் சிறப்புகள்.

ரூ.495/-

Additional information

Weight 0.751 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கு.ப.ரா. சிறுகதைகள் முழுத் தொகுப்பு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *