சதுரகராதி

225.00

‘சதுரகராதி’ – வீரமாமுனிவரால் முறையான அகர வரிசையில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் அகராதி நூல். கி.பி. 1732இல் உருவாக்கப்பட்டு, பின்னிரு நூற்றாண்டுகளில் பல பதிப்புகள் பெற்ற நூல் இது.

Description

வீரமாமுனிவர், பதிப்பாசிரியர் முனைவர் சூ. இன்னாசி

‘சதுரகராதி’ – வீரமாமுனிவரால் முறையான அகர வரிசையில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் அகராதி நூல். கி.பி. 1732இல் உருவாக்கப்பட்டு, பின்னிரு நூற்றாண்டுகளில் பல பதிப்புகள் பெற்ற நூல் இது.

ரூ.225/-

Additional information

Weight 0.399 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சதுரகராதி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *