சாலப்பரிந்து…

215.00

நாஞ்சில் நாடனின் சிறுகதைகள் அக உலகைத் தேடும் முயற்சியில் இறங்காதவை. மனிதனுக்கும் குறிப்பாக ஆணுக்கும்-அவனைச் சூழ்ந்திருக்கும் உலகத்திற்கும் இடையே, தொடர்ந்து, இடைவேளையே இல்லாமல் நடைபெரும் மோதல்களையும், உராய்வுகளையும், கொஞ்சல்களையும், சிணுங்கள்களையும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முயக்கங்களையும் நேரடியாக, பாசாங்குகள் இன்றிச் சித்தரிப்பவை

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

நாஞ்சில் நாடன்

நாஞ்சில் நாடனின் சிறுகதைகள் அக உலகைத் தேடும் முயற்சியில் இறங்காதவை. மனிதனுக்கும் குறிப்பாக ஆணுக்கும்-அவனைச் சூழ்ந்திருக்கும் உலகத்திற்கும் இடையே, தொடர்ந்து, இடைவேளையே இல்லாமல் நடைபெரும் மோதல்களையும், உராய்வுகளையும், கொஞ்சல்களையும், சிணுங்கள்களையும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முயக்கங்களையும் நேரடியாக, பாசாங்குகள் இன்றிச் சித்தரிப்பவை

ரூ.215/-

Additional information

Weight 0.312 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சாலப்பரிந்து…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *