மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%ae%e0%ae%be-%e0%ae%95%e0%af%8b%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%81/
Export date: Sun Mar 7 11:54:12 2021 / +0000 GMTசினிமா கோட்பாடு

Price: 250.00

Product Categories: , ,

Product Tags: , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%ae%e0%ae%be-%e0%ae%95%e0%af%8b%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%81/

 

Product Summary

துவக்கத்தில் வெறும் தொழில்நுட்ப அதிசயமாக மட்டுமே இருந்த சினிமாவின் தோற்றம்,வளர்ச்சி,அழகியல் மற்றும் சமூகவியல் குறித்து ஆழமான கருந்துகளை மிக எளிமையான முறையில் சொல்லும் இப்புத்தகம்.

Product Description

எம்.சிவக்குமார்

துவக்கத்தில் வெறும் தொழில்நுட்ப அதிசயமாக மட்டுமே இருந்த சினிமாவின் தோற்றம்,வளர்ச்சி,அழகியல் மற்றும் சமூகவியல் குறித்து ஆழமான கருந்துகளை மிக எளிமையான முறையில் சொல்லும் இப்புத்தகம்.

ரூ.250/-

Product Attributes

  • Weight: 0.401 kg

 

Product added date: 2016-09-07 15:05:17
Product modified date: 2016-11-29 19:57:52

Export date: Sun Mar 7 11:54:12 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.