சிரஞ்சீவி

60.00

இந்த மரணத்தை வென்றால் அது எவ்வளவு பெரிய வெற்றியாக இருக்கும்!அழகான இந்த வாழ்க்கையை,வளர்ச்சியின் வளமான நொடிகளில் ஒன்றில் அப்படியே நிலைக்கச் செய்வது;மலர்ந்து மணம் பரப்புகிற ஒரு ரோஜாவை-அது வாடாமல்,உதிராமல்-என்றென்றைக்குமாக அப்படியே நிலை நிறுத்துவதுபோல…விலங்குகளின் பலவிதமான மரபணுக்களை மனிதர்களுக்குச் செலுத்தினால் ஏற்படக்கூடிய எல்லையற்ற சாத்தியப்பாடுகள்தான் எங்கள் ஆய்வின் மையம்…

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

யூமா வாசுகி

இந்த மரணத்தை வென்றால் அது எவ்வளவு பெரிய வெற்றியாக இருக்கும்!அழகான இந்த வாழ்க்கையை,வளர்ச்சியின் வளமான நொடிகளில் ஒன்றில் அப்படியே நிலைக்கச் செய்வது;மலர்ந்து மணம் பரப்புகிற ஒரு ரோஜாவை-அது வாடாமல்,உதிராமல்-என்றென்றைக்குமாக அப்படியே நிலை நிறுத்துவதுபோல…விலங்குகளின் பலவிதமான மரபணுக்களை மனிதர்களுக்குச் செலுத்தினால் ஏற்படக்கூடிய எல்லையற்ற சாத்தியப்பாடுகள்தான் எங்கள் ஆய்வின் மையம்…

ரூ.60/-

Additional information

Weight 0.135 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிரஞ்சீவி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *