சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும்

40.00

“பல்வேறு உலக நாடுகளில் வழங்கி வந்த வாய்மொழிக் கதைகளின் தேர்ந்தெடுத்த தொகுப்பு.இந்த நூல்,அந்தந்த தேசத்து நம்பிக்கைகள் மற்றும் கலாசாரங்கள் சார்ந்தவை.ரசனை மிகுந்த இந்தக் கதைகள் எளிய நடையில் மலர்ச்சியைத் தருபவை.உள்ளுணர்வைத் தூண்டிக் குதூகலிக்கச் செய்பவை. “

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

யூமா வாசுகி

“பல்வேறு உலக நாடுகளில் வழங்கி வந்த வாய்மொழிக் கதைகளின் தேர்ந்தெடுத்த தொகுப்பு.இந்த நூல்,அந்தந்த தேசத்து நம்பிக்கைகள் மற்றும் கலாசாரங்கள் சார்ந்தவை.ரசனை மிகுந்த இந்தக் கதைகள் எளிய நடையில் மலர்ச்சியைத் தருபவை.உள்ளுணர்வைத் தூண்டிக் குதூகலிக்கச் செய்பவை. ”

ரூ.40/-

Additional information

Weight 0.99 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *