செய்தியின் அரசியல்

10.00

முதலில் சன் டி.வி. பாருங்கள்; பின் ஜெயா டி.வி. பாருங்கள்;பின் கலைஞர் டி.வி. பாருங்கள்;நேரமிருந்தால் மக்கள் தொலைக்காட்சி பாருங்கள். இவை அனைத்தும் கொடுக்கும் செய்திகளின் சராசரியை வைத்து உண்மை செய்தியை ஊகித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆர். விஜய்சங்கர்

முதலில் சன் டி.வி. பாருங்கள்; பின் ஜெயா டி.வி. பாருங்கள்;பின் கலைஞர் டி.வி. பாருங்கள்;நேரமிருந்தால் மக்கள் தொலைக்காட்சி பாருங்கள். இவை அனைத்தும் கொடுக்கும் செய்திகளின் சராசரியை வைத்து உண்மை செய்தியை ஊகித்துக் கொள்ளுங்கள்.

ரூ.10/-

Additional information

Weight 0.28 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செய்தியின் அரசியல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *