செல்வச் செழிப்பும் மக்கள் நல ஒழிப்பும்

170.00

இந்திய அரசு பின்பற்றிய பொருளாதாரக் கொள்கைகளும்,சர்வதேச சூழலும் எப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழலுக்கு இந்தியாவைக் கொண்டு வந்து நிறுத்தின என்பதைத் தெளிவாக்குகின்றார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ச.சுப்பாராவ்

இந்திய அரசு பின்பற்றிய பொருளாதாரக் கொள்கைகளும்,சர்வதேச சூழலும் எப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழலுக்கு இந்தியாவைக் கொண்டு வந்து நிறுத்தின என்பதைத் தெளிவாக்குகின்றார்.

ரூ.170/-

Additional information

Weight 0.255 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செல்வச் செழிப்பும் மக்கள் நல ஒழிப்பும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *