சொல், பொருள் அறிவோம்

85.00

தற்காலத் தமிழில், பேச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் உலவும் 100 சொற்களைப் பற்றிய என் சிந்தனையைப் பதிவு செய்திருக்கிறேன், இந்த நூலில். இது இலக்கண நூலல்ல; ஆராய்ச்சி நூலுமல்ல. ஒரு தமிழ் ஆர்வலனின் ‘சாய்வு-நாற்காலி-சிந்தனை’. அவ்வளவே!

– கா.வி. ஸ்ரீநிவாஸமூர்த்தி
[வடிவன்]

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கா.வி.ஸ்ரீநிவாஸமூர்த்தி

தற்காலத் தமிழில், பேச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் உலவும் 100 சொற்களைப் பற்றிய என் சிந்தனையைப் பதிவு செய்திருக்கிறேன், இந்த நூலில். இது இலக்கண நூலல்ல; ஆராய்ச்சி நூலுமல்ல. ஒரு தமிழ் ஆர்வலனின் ‘சாய்வு-நாற்காலி-சிந்தனை’. அவ்வளவே!

– கா.வி. ஸ்ரீநிவாஸமூர்த்தி
[வடிவன்]

ரூ.85/-

Additional information

Weight 0.161 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சொல், பொருள் அறிவோம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *