ஜின்னாவின் டைரி

150.00

ஜின்னாவின் டைரி” மதங்களை பரிகசிக்கிறது எழுத்தை பரிகசிக்கிறது அரசியல்வாதிகளை பரிகசிக்கிறது.இப்பரிகசிப்புகள் அழுத்தமான கசையடிகளாகி கடுமையான வேதனைகளை ஏற்படுத்துபவை.அதன் மூலம் புதிய எழுத்தை நோக்கி பயணிக்க வைப்பவை.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கீரனுர் ஜாகிர் ராஜா

ஜின்னாவின் டைரி” மதங்களை பரிகசிக்கிறது எழுத்தை பரிகசிக்கிறது அரசியல்வாதிகளை பரிகசிக்கிறது.இப்பரிகசிப்புகள் அழுத்தமான கசையடிகளாகி கடுமையான வேதனைகளை ஏற்படுத்துபவை.அதன் மூலம் புதிய எழுத்தை நோக்கி பயணிக்க வைப்பவை.

ரூ.150/-

Additional information

Weight 0.251 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜின்னாவின் டைரி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *