ஜென்னி மார்க்ஸ்

35.00

காரல் மார்கசின் ஜீவநாடியாக,இதயத் துடிப்பாக,வாழ்வின் தீபாமாக,அவரை இயக்கி வந்த தியாக ஒளியாக இருந்தவர் ஜென்னி மார்க்ஸ்.விமர்சக ஆற்றல்,அரசியல் விவேகம்,கூர்மையான சக தோழர்களின் மீது அளவுகடந்த அன்பு கொண்டவர்.கம்யூனிஸ் லட்சியத்திற்காக இருத்தி வாரி பாடுபட்டவர்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

என். ராமகிருஷ்ணன்

காரல் மார்கசின் ஜீவநாடியாக,இதயத் துடிப்பாக,வாழ்வின் தீபாமாக,அவரை இயக்கி வந்த தியாக ஒளியாக இருந்தவர் ஜென்னி மார்க்ஸ்.விமர்சக ஆற்றல்,அரசியல் விவேகம்,கூர்மையான சக தோழர்களின் மீது அளவுகடந்த அன்பு கொண்டவர்.கம்யூனிஸ் லட்சியத்திற்காக இருத்தி வாரி பாடுபட்டவர்.

ரூ.35/-

Additional information

Weight 0.66 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜென்னி மார்க்ஸ்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *