டாக்டர் டூலிட்டிலும் விநோத விலங்குகளும்

10.00

ஹலாஃபிங் உலகப்புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர்.விலங்குகள் மொழிபேசும் டூலிட்டில் தனது சகாக்-களுடன் நோயில் தவிக்கும் குரங்குகளுக்கு வைத்தியம் செய்ய ஆப்பிரிக்க காடுகளுக்கு செல்லும் கதை.அவர்கள் சந்திக்கும் விநோத விலங்கு குழந்தைகளின் உலகைக் கலக்கும்.தமிழில் கூத்தலிங்கம்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கூத்தலிங்கம்

ஹலாஃபிங் உலகப்புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர்.விலங்குகள் மொழிபேசும் டூலிட்டில் தனது சகாக்-களுடன் நோயில் தவிக்கும் குரங்குகளுக்கு வைத்தியம் செய்ய ஆப்பிரிக்க காடுகளுக்கு செல்லும் கதை.அவர்கள் சந்திக்கும் விநோத விலங்கு குழந்தைகளின் உலகைக் கலக்கும்.தமிழில் கூத்தலிங்கம்.

ரூ.10/-

Additional information

Weight 0.27 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “டாக்டர் டூலிட்டிலும் விநோத விலங்குகளும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *