தங்கள் பதிலை எதிர்பார்த்து…

130.00

குழந்தைகள் எழுப்பிய எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் பெரியவர்களாகிய நம்மிடம் உண்மையில் பதில் இல்லைதான்.நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் இந்த சமூகத்தின் போதாமைகள்,ஏற்றத்தாழ்வுகள்,பலவீனங்கள் குறித்த குழந்தைகளின் கேள்விகளுக்கு பதில் தெரியாமல் நாம் தலை குனிந்து நிற்க வேண்டியிருக்கிறது….

Description

ச. தமிழ்ச் செல்வன்

குழந்தைகள் எழுப்பிய எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் பெரியவர்களாகிய நம்மிடம் உண்மையில் பதில் இல்லைதான்.நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் இந்த சமூகத்தின் போதாமைகள்,ஏற்றத்தாழ்வுகள்,பலவீனங்கள் குறித்த குழந்தைகளின் கேள்விகளுக்கு பதில் தெரியாமல் நாம் தலை குனிந்து நிற்க வேண்டியிருக்கிறது….

ரூ.130/-

Additional information

Weight 0.198 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தங்கள் பதிலை எதிர்பார்த்து…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *